Om msemploy och våra erbjudanden

Val av kurser och samarbetspartner är ingen tillfällighet, våra utbildningar skall förbli kvalitativa och framtidssäkra.
Nöjda medarbetare leder till nöjda kunder vilket är en förutsättning för fortsatt samarbete.

Vi erbjuder färdiga utbildningspaket som förbereder och utbildar individer med rätt förmågor och ambitioner. Vi har även kompetenshöjande utbildningar för individer som söker karriärskifte eller en boost.

Här får du svar på de vanligaste frågorna om vår rekryteringsprocess och våra program.  Hittade du inte det du letade efter? Då kan du mejla oss på info@msemploy.se

Ansökningsprocessen 

Vilka slags program erbjuder ni?

Vi erbjuder ett färdigt program med inriktning mot Servicedesk samt individuella program som skräddarsys efter behov.

Flera färdiga program kommer inom kort, håll utkik.

Hur många platser finns det i programmet?

För att kunna bibehålla god kvalitet i våra program så kommer antalet bestå av 15 till 25 deltagare.

Vem kan ansöka till era program?

Vi är på ständigt jakt efter nya talanger, oavsett bakgrund. Våra kunder består av både svenska och globala bolag vilket gör att dina språkkunskaper är betydande.

Jag missade ansökningsdatum för ett program. Kommer ni att erbjuda ytterligare ett program inom samma område?

Våra färdiga program kommer att hållas med jämna mellanrum, håll utkik på hemsidan efter nästa tillfälle.

Om onlinetesterna

Hur snabbt får jag återkoppling på mina testresultat?

Du får feedback från våra rekryterare inom fem arbetsdagar.

Kan jag få mer info om mina testresultat?

Vi söker enbart individer som uppnår ett resultat över genomsnittet som går vidare i processen. Vi har inte möjlighet att återkoppla med ytterligare feedback kring testerna då antalet sökande är väldigt många.

Får jag återanvända mina testresultat till ett annat program?

Ja, man kan återanvända resultat, dock så kan kraven vara olika för våra färdiga och individuella program. I dessa situationer får vi fatta ett individuellt beslut.

Varför startar rekrytgeringsprocessen med tester?

Vi är väldigt måna om att hitta ambitiösa nya talanger och har därför valt att starta med tester.  Testerna används för att avgöra din personlighet och problemlösningsförmåga.

Får man göra om testerna?

Tyvärr inte, man får endast genomföra testerna en gång per program.

Därför ber vi dig att läsa igenom instruktionerna noga vid testtillfället. Sitt i en lugn miljö och utför testerna på en dator.

Hur går testprocessen till?

Vi startar alltid med två urvalstester som hjälper oss att förstå vem du är som person samt vilken förmåga du har att lära dig nya saker.

MAP – Är ett certifierat personlighetstest som baseras på femfaktormodellen. Testet förutser arbetsrelaterade beteenden och utfall som till exempel arbetstillfredsställelse och lämplighet för specifika uppgifter i arbetslivet.

Matrigma – Är ett ickeverbalt arbetspsykologiskt test som mäter flytande intelligens, det vill säga förmågan att se mönster och samband, abstrakt logisk förmåga samt problemlösningsförmåga. Testet kan predicera en persons framtida arbetsprestation, inlärningsförmåga, effektivitet i arbetet samt hantering av ny information och nya situationer.

Om programmet

Kostnad för utbildningen?

Våra färdiga program är kostnadsfri men leder till en utbildningsskuld som uppstår efter avklarad examen. Den arbetas av med en sjättedel del per månad under konsultuppdragets första sex månader, inget dras från lönen.

Ersättning under utbildningen?

Våra program är inte CSN-berättigade i nuläget, ingen ersättning betalas under utbildningen. 

Kan jag misslyckas med programmet?

Kurserna kommer att hållas av seniora utbildare i ett lägre tempo än vanligt. Under utbildningen har ni en mentor vid er sida som kommer att stämma av med jämna mellanrum.

Efter utbildningen

Var kan jag arbeta?

Val av program kan avgöra var man jobbar efter examen. Vi har kunder i många olika branscher.

Vad får jag för lön efter utbildningen ?

Lönen är marknadsmässiga och tidigare erfarenheter och kunskaper avgör ingångslön.